Home > Den analyserende artikel > 1. At “lukke op for” et digt

Print Friendly, PDF & Email

1. At “lukke op for” et digt

Hvad træner du?

I denne opgave træner du tekstanalyse i forhold til et digt. Du træner at kunne ”lukke op for” digtet.

Hvordan gør du? 

Læs digtet ”Præludium” af Steen St. Blicher Hent som pdf. Hvad handler digtet umiddelbart om? Skriv stikord.

For at få hul på digtet og nærme dig en forståelse af digtets indhold er det en god idé at undersøge digtet for semantiske skemaer.

Semantiske skemaer kan forklares på følgende måde:

  • Hvis man ser nærmere på en tekst, vil man opdage, at mange af ordene har forbindelse til hinanden indholdsmæssigt. Det kan fx være ord, der alle har med sport eller natur at gøre. Man siger, at ordene indgår i et semantisk skema.
  • Det er en god idé at se nærmere på, hvilke semantiske skemaer, der er i en tekst, som indgang til en indholdsanalyse af et digt.
  • Hvis vi fx møder ord som hjerte, roser, elsker og længsel, så er der stor sandsynlighed for, at digtet handler om kærlighed.
  • Der er ofte flere semantiske skemaer i et digt. Nogle gange kan der være tale om modsætninger fx liv vs. død – dette bliver tydeligt, hvis man analyserer, hvilke semantiske skemaer, der optræder i teksten. Man kommer hermed på sporet af temaet i digtet.

Eksempel på et semantisk skema, der handler om sport:
Statsministeren har her til morgen sat et nyt hold af ministre. Det var nødvendigt, da flere af de tidligere ministre havde lavet op til flere selvmål. Kæden hoppede af, da den tidligere skatteminister blev opdaget i af snyde med bilagene. Det er tydeligt, at det er partiet venstre, der har den gule førertrøje på, hvis man skal se på, hvem der sidder på de tunge ministerposter. Venstres bagland kan ikke få armene ned, mens de øvrige partier tydeligt er bagud på point.


Undersøg digtet ”Præludium” for semantiske skemaer. Hvilke semantiske skemaer kan du finde i digtet? Skriv stikord.

Skriveopgave:

  • Skriv nu en sammenhængende tekst om de semantiske skemaer i teksten.
  • Prøv også at svare på følgende: Hvilke temaer peger de semantiske skemaer på?

 

Du kan bruge følgende startsætninger:

Hvis man undersøger digtet for semantiske skemaer, er det tydeligt, at der er flere forskellige semantiske skemaer i digtet…

 

De semantiske skemaer peger på, at de centrale temaer i digtet er…

Hvad har du lært?

Skriv 5-10 linjer om, hvordan man kan bruge semantiske skemaer som en metode til at indkredse indholdet i et digt.