Home > Den analyserende artikel > 10. Fars fede færdselsregler

Print Friendly, PDF & Email

10. Fars fede færdselsregler

Hvad træner du?

Du træner at analysere en kommunikationssituation, lave en analyse og skrive det sammen.

Hvordan gør du?

Forarbejde:

Se filmen Filips far. https://www.youtube.com/watch?v=vosH4sRJgQA

Skriv stikord til følgende spørgsmål. (Du kan evt. bruge Model til medieanalyse som inspiration: Hent her)

Indholdsanalyse:

Karakteriser den kommunikationssituation, som filmen indgår i. Hvem er afsender – medie – modtager?

Lav en kort karakteristik af ”nederen-forældrene” og af Filips far. Udvælg 2 scener til hver, som du bruger til at dokumentere din karakteristik.

Hvad er filmens hensigt og budskab?

Filmiske virkemidler:

Undersøg hvilke filmiske virkemidler, der anvendes og hvordan de understøtter personkarakteristik og filmens budskab generelt. Du kan bruge de scener, du har udvalgt eller finde et par andre.

Skriveopgave: Sammenskriv nu dine iagttagelser til ca. 1 side. Du skal bruge følgende hjælpesætninger:

Filmen Filips far er en kampagnefilm lavet af…..og handler om….

I filmen møder vi….og…., som er stillet op som modsætninger. Dette ses bl.a. ved brugen af…..

For at ramme filmens målgruppe, som er ….., anvendes forskellige filmiske virkemidler som fx …….

Filmens hensigt og budskab er….

Jeg mener, at filmen lykkes/ikke lykkes, fordi…..

Hvad har du lært?

Læs din analyse op for en holdkammerat og diskuter ligheder og forskelle.