Home > Den analyserende artikel > 12. Piv-pinlige Pia

Print Friendly, PDF & Email

12. Piv-pinlige Pia

Hvad træner du?

I denne opgave træner du at lave en analyse af en kortfilm og skrive en analyserende artikel om en kortfilm.

Hvordan gør du?

Forarbejde:

Du skal først lave en undersøgelse af kortfilmen Næste stop (2018).

  • Start med at se filmen: https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/naeste-stop/ (log på med uni-login). Det er en god idé at stoppe filmen undervejs og notere, når der er noget interessant – enten i forhold til handlingen eller de filmiske virkemidler.
  • Nu skal du besvare spørgsmålene i dette dokument (Analysespørgsmål til Næste stop). Spørgsmålene hjælper dig med at lave en undersøgelse og analyse af kortfilmen. Denne undersøgelse er forarbejdet til at skrive en artikel om filmen.

 

Skriveopgave:

Du skal nu på baggrund af din undersøgelse skrive en analyserende artikel om kortfilmen Næste stop (2018). Nedenfor finder du opgaveformuleringen.

  • Læs opgaven grundigt igennem og vær opmærksom på, hvad du bliver bedt om at gøre. Du skal fx være opmærksom på, at det er et emne, du skriver om, nemlig ’Fremstillinger af familiens påvirkning på individets udvikling’. Kortfilmen skal inddrages som et eksempel på emnet.
  • Husk, at din artikel skal opbygges med en indledning, en midte og en afslutning (se også Hjælpeark til den analyserende artikel).

 


Opgavetitel: Familiens påvirkning på individets udvikling

Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger fremstillinger af familiens påvirkning på individets udvikling.

I din artikel skal du analysere og fortolke kortfilmen Næste stop (2018) af Daniel Kragh-Jacobsen og på baggrund heraf foretage en perspektivering af emnet ved hjælp af tekst, som du tidligere har arbejdet med i undervisningen.

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:

 

  • at karakterisere hovedpersonens udvikling og relationen mellem personerne i Næste stop og i den forbindelse analysere og fortolke, hvordan de filmiske virkemidler anvendes til at fremstille personerne og relationerne mellem personerne
  • at inddrage en tekst fra undervisningen, som du bruger til at perspektivere emnet
  • at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

 Du skal anvende opgavetitlen som overskrift/rubrik.

Når du henviser til en film, skal du skrive minuttal i parentes.

Husk, at din læser ikke kender materialet, så du skal huske at præsentere teksterne og uddybe og forklare, hvor det er relevant.

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)Hvad har du lært?

Skriv en stikordsliste over, hvad det er vigtigt at være opmærksom på, når du analyserer en kortfilm, og når du skriver en analyserende artikel om levende billeder.