Home > Den analyserende artikel > 2. Angst eller fangst – digtanalyse

Print Friendly, PDF & Email

2. Angst eller fangst – digtanalyse

Hvad træner du?

Du træner i denne opgave at skrive analyserende om jegets sindstilstand i forhold til digtets tema, som er liv og død, og at lave en litteraturhistorisk perspektivering.

Hvordan gør du? 

Læs digtet ”Angst” (1838) af Emil Aarestrup.


Angst

 

Hold fastere omkring mig

Med dine runde Arme;

Hold fast, imens dit Hjerte

Endnu har Blod og Varme.

Om lidt, saa er vi skilt ad,

Som Bærrene paa Hækken;

Om lidt, er vi forsvundne

Som Boblerne i Bækken.

 


Lav en forhåndsanalyse af digtet (dvs. gør dig overvejelser og lav stikord), hvor du overvejer følgende spørgsmål:

  • Hvad er din intuitive forståelse af digtet? Hvad handler det om?
  • Hvilke associationer får du til titlen?
  • Hvordan har jeg’et det?
  • Hvilke sammenligninger bruger han til at beskrive sin tilstand?
  • Er der nogle særlige ord, der skiller sig ud? Hvilke?
  • Hvilken modsætning er der i digtet?
  • Læs nu nedenstående tekst om romantismen fra bogen ”Litteraturens veje” (Systime, 2018) og overvej, hvordan digtet ”Angst” repræsenterer tendenser fra romantismen.

 


Romantisme

Romantisme er blot det franske ord for romantik, men bruges i Danmark om en bestemt fase af romantikken.

I Danmark får romantismen sit gennembrud omkring 1830 og ebber ud omkring 1850. Det nye er, at verden ikke længere regnes som hel og harmonisk, og at mennesket ikke længere føler sig hjemme i naturen. Fundamentalt er verden meningsløs, eller i hvert fald har den ikke anden mening end den, man kan fravriste den.

Romantismen betegner en livsstemning, hvor individet føler sig fremmed – på kant af og med kulturen. Naturen kan ikke, som hos de traditionelle romantikere, forsone denne fremmedhed, det kan derimod æstetiske oplevelser af usædvanlig karakter. Romantisterne dyrker det interessante – tidens modeord – og begrebet dækker over fænomener, der rækker ud over dagligdagens trivialiteter. Det erotiske, det mystiske, det okkulte og dunkle er interessant, mens det spidsborgerlige er snæversynet og ordinært.

[…]

Holdningen hos romantistiske kunstnere er skønhedsdyrkende og forfinet: man søger en skønhed, der ikke består af harmoni, men i stedet er en sammensmeltning af smukt og hæsligt, bevidst og fortrængt, natur og kultur. Hvor romantikken søger sammenhæng, opsøger romantismen splittelse. Ofte er døden og det erotiske sammenvævede temaer, hvor erotikkens dæmoniske sider fascinerer forfatterne. Det er de irrationelle kræfter i mennesket og tilværelsen, der drager, fordi de er ubeherskede og uforudsigelige. Den romantiske kærlighed interesserer ikke længere digterne, hvorimod det erotiske bliver et yndet motiv for digtere som Christian Winther (1796-1876) og Emil Aarestrup (1800-56).


Sammenskriv dine iagttagelser til sammenhængende prosa. Du kan bruge nedenstående sætninger til inspiration:

Digtet ”Angst” af Emil Aarestrup er skrevet i 1838 og handler om…  Allerede titlen fortæller os…

Vi præsenteres for det lyriske jeg allerede i første verselinje, her får vi at vide at…

Aarestrup bruger et par sammenligninger til at beskrive jegets sindstilstand. Billederne med bærrene og boblerne skal således tolkes som…

Overordnet indeholder digtet altså modsætningen mellem…

Digtet er et klassisk digt fra romantismen, fordi… det kommer særligt til udtryk i (citat)… hvor vi ser at…

Hvad har du lært?

Sammenlign din analyse med en holdkammerats analyse. Har I vægtet de samme elementer i analysen?
Beskriv, hvad det gør ved din forståelse af digtet, når du skal skrive sammenhængende om en tekst.