Home > Den analyserende artikel > 2. Angst eller fangst – digtanalyse

Print Friendly, PDF & Email

2. Angst eller fangst – digtanalyse

Hvad træner du?

Du træner i denne opgave at skrive analyserende om jegets sindstilstand i forhold til digtets tema, som er liv og død, og at lave en litteraturhistorisk perspektivering.

Hvordan gør du? 

Læs digtet ”Angst” (1838) af Emil Aarestrup.


Angst

 

Hold fastere omkring mig

Med dine runde Arme;

Hold fast, imens dit Hjerte

Endnu har Blod og Varme.

Om lidt, saa er vi skilt ad,

Som Bærrene paa Hækken;

Om lidt, er vi forsvundne

Som Boblerne i Bækken.

 


Lav en forhåndsanalyse af digtet (dvs. gør dig overvejelser og lav stikord), hvor du overvejer følgende spørgsmål:

  • Hvad er din intuitive forståelse af digtet? Hvad handler det om?
  • Hvilke associationer får du til titlen?
  • Hvordan har jeg’et det?
  • Hvilke sammenligninger bruger han til at beskrive sin tilstand?
  • Er der nogle særlige ord, der skiller sig ud? Hvilke?
  • Hvilken modsætning er der i digtet?

Gå nu på nettet og brug søgeordet ”romantisme”. Du får en bred forståelse ved at bruge www.denstoredanske.dk og en mere litterær forståelse, hvis du bruger www.kalliope.org eller www.krydsfelt.gyldendal.dk. Notér de vigtigste kendetegn for retningen.

Sammenskriv dine iagttagelser til sammenhængende prosa. Du kan bruge nedenstående sætninger til inspiration:

Digtet ”Angst” af Emil Aarestrup er skrevet i 1938 og handler om…  Allerede titlen fortæller os…

Vi præsenteres for det lyriske jeg allerede i første verselinje, her får vi at vide at…

Aarestrup bruger et par sammenligninger til at beskrive jegets sindstilstand. Billederne med bærrene og boblerne skal således tolkes som…

Overordnet indeholder digtet altså modsætningen mellem…

Digtet er et klassisk digt fra romantismen, fordi… det kommer særligt til udtryk i (citat)… hvor vi ser at…

Hvad har du lært?

Sammenlign din analyse med en holdkammerats analyse. Har I vægtet de samme elementer i analysen?
Beskriv, hvad det gør ved din forståelse af digtet, når du skal skrive sammenhængende om en tekst.