Home > Den analyserende artikel > 3. Blicher i bur – digtanalyse

Print Friendly, PDF & Email

3. Blicher i bur – digtanalyse

Hvad træner du?

I denne opgave træner du at skrive om centrale analyseelementer, som du skal bruge i en analyserende artikel med fokus på et digt.

Hvordan gør du? 

Som forberedelse til denne opgave er det en god idé at lave opgave 1 se her. Du skal i det følgende lave en skriftlig analyse af digtet ”Præludium” af Steen St. Blicher Hent som pdf.

Undersøg følgende elementer i digtet og skriv stikord til hvert punkt:

  • Vers- og strofeopbygning
  • Rim og rimstruktur
  • Er digtet regelmæssigt eller uregelmæssigt opbygget?
  • Digtets situation: Hvad oplyses om tid, sted og personer, og hvad er i det i det hele taget for en situation, der beskrives i digtet?
  • Komposition/forløb: Hvordan er digtet bygget op? Er der et forløb i digtet? Kan digtet inddeles i afsnit?
  • Digtets stemme: I digte er der ofte et “lyrisk jeg”, som taler og udtrykker sine følelser, tanker og holdninger.  Hvorledes forholder han/hun sig til de ting, der er på spil i digtet og den omverden, som digtet beskriver? Hvilken grundstemning præger jeget? osv.
  • Billedsprog (fx metafor, sammenligning, besjæling, personifikation, symbol)
  • Tema og budskab: Hvad handler digtet om? Hvilke temaer kredser digtet om? Hvad er digtets budskab?

 

Skriveopgave: Skriv nu en sammenhængende analyse af digtet. Du kan hente en mulig disposition og nogle hjælpesætninger, som du kan bruge i din tekst her. Hent som pdf

Hvad har du lært?

Snak med en anden fra din klasse om opgaven. Hvad lærte I ved at skrive opgaven? Hvad var svært? Hvad har I godt styr på? Hvad er I usikre på?