4. Kuppet

Hvad træner du?

Du træner at inddrage filmiske virkemidler i en medieanalyse af en tekst. I dette tilfælde handler det om billedbeskæring og lyd i en kortfilm.

Hvordan gør du? 

Se filmen kortfilmen ”Kuppet” (2000) her (kræver UNI-login). Skriv bagefter i stikord dine umiddelbare iagttagelser med hensyn til

Se filmen igen med særligt fokus på billedbeskæring og lydsiden (link til filmiske virkemidler). Hvordan er billedbeskæring og lyd med til at karakterisere personerne og beskrive forholdet mellem personerne? Skriv stikord.

Skriv nu en sammenhængende tekst, hvor du karakteriserer personerne og beskriver forholdet mellem personerne. I din tekst skal du inddrage, hvad du har fundet ud af i din undersøgelse af de filmiske virkemidler.

Hvad har du lært?

Snak med en makker om, hvad der er vigtigt at gøre, når man skal inddrage pointer om filmiske virkemidler i en analyse.