Home > Den analyserende artikel > 5. Så snakker vi ikke mere om det

Print Friendly, PDF & Email

5. Så snakker vi ikke mere om det

Hvad træner du?

Du træner at skrive om en kortfilms komposition.

Hvordan gør du?

Se kortfilmen ”Jeg er bare den logerende”

Find berettermodellen (her) og lav stikord til nedenstående spørgsmål:

Hvordan indledes filmen, og hvilke faser kan filmen inddeles i? (Fokusér evt. bare på præsentation, point of no return, klimaks og udtoning.)

Skriv et afsnit til en analyserende artikel om kompositionen i “Jeg er bare den logerende.”

Du skal skrive, hvilke handlingssekvenser, der udgør de forskellige faser i kompositionen. Brug gerne nedenstående hjælpesætninger:

Kortfilmen “Jer er bare den logerende” indledes med…

Filmens første fase, som er… giver os et indblik i…

Scenen, hvor værtinden …, kan karakteriseres som point of no return…

Stemningen intensiveres og filmens klimaks finder sted da… her …

I udtoningen afviser den logerende…

Sammenskriv nu sætningerne, så du ender med at have 10-15 linjers sammenhængende tekst om kompositionen i “Jeg er bare den logerende.”

Hvad har du lært?

Find en holdkammerat og læs hinandens besvarelser. Diskuter forskelle og ligheder i jeres valg af formuleringer.