Home > Den analyserende artikel > 7. Hvor er han?

Print Friendly, PDF & Email

7. Hvor er han?

Anja Otterstrøm: Kost og logi

http://web.toender-gym.dk/FAG/dansk/hf-28-maj-2015/files/50812_tekst_2.pdf

(reference til Tønder gymnasium)

Hvad træner du?

Du træner, hvilke analyseværktøjer der er relevante i forhold til den specifikke tekst.

Hvordan gør du?

  1. Læs Anja Otterstrøms novelle “Kost og Logi”
  2. Analyser og fortolk jeg-fortællerens selvforståelse og relation til ekskæresten. Det vil sige, du skal se på fortælleforhold og personkarakteristik. For at lave en fyldestgørende analyse, skal du have flere analyseværktøjer i spil. Det er din opgave at vælge, hvad der er relevant for tekstanalysen af fokusere på.
  3. Novellen har en jeg-fortæller, men som læser, får man hurtigt indtrykket af, at hun ikke er helt pålidelig. Find steder i teksten, hvor du fornemmer den upålidelige fortæller, citér dem i din besvarelse og kommentér dem.
  4. Overvej fortællerens selvforståelse og relation til ekskæresten ud fra slutningen.
  5. Hvilke andre analyseværktøjer synes du nu er relevant?
  6. Saml dine iagttagelser til en sammenhængende analyse, hvor du udlægger teksten og dokumenterer med citater.
  7. Afslut med en fortolkning, hvor du præciserer tekstens tema og budskab.

 

Hvad har du lært?

Overvej hvad der er svært, når du skal skrive en analyse.