Home > Den analyserende artikel > 9. Lægge eller ligge (død)?

Print Friendly, PDF & Email

9. Lægge eller ligge (død)?

Hvad træner du?

Du træner hvordan de filmiske og sproglige virkemidler anvendes til at fremme et budskab.

Hvordan gør du?

Forarbejde:

Se filmene:  

Sænk farten, før det er for sent: https://www.youtube.com/watch?v=kE4LpbAy_PM

Læg mobilen: https://www.youtube.com/watch?v=wlY5yT0D6Kk

Skriv stikord til følgende spørgsmål. (Du kan evt. bruge Model til medieanalyse som inspiration: Hent her)

Indholdsanalyse:

Karakteriser den kommunikationssituation, som filmene indgår i. Hvem er afsender – medie – modtager?

Hvad er filmens hensigt og budskab?

De to film har forskellige udtryk.

Kom med eksempler på brug af virkemidler.

Hvilke filmiske og sproglige virkemidler benytter de hver især for at tydeliggøre deres budskab? Overvej bl.a. om valg af virkemidler har betydning for, hvem modtageren er.

Hvad har du lært?

Diskuter med en eller flere holdkammerater hvilken af de to film, I synes virker bedst. (I behøver ikke blive enige 😊) Brug jeres viden om argumentation, når I begrunder jeres synspunkter.