Home > Den analyserende artikel > 8. At analysere en skrivestil

Print Friendly, PDF & Email

8. At analysere en skrivestil

Hvad træner du?

At analysere en skrivestil.

Hvordan gør du?

Læs Emil Bønnelyckes digt “Gaden

Forestil dig, at digtet indgår i en stil om storbyoplevelser, og at du skal karakterisere Bønnelyckes oplevelse af byen og hans skrivestil.

Skriv 3-10 sammenhængende sætninger til hvert af nedenstående spørgsmål:

• Beskriv kort, hvordan Bønnelycke oplever byen?

• Find eksempler på verber (udsagnsord) og karakteriser, hvilken type verber det er (tanke verber- jeg oplever – , tilstandsverber – jeg er -, handleverber – jeg griber -…. etc.) Hvad fortæller det os om hans oplevelse af byen?

• Hvad er det, der fascinerer ham ved byen, og hvordan kan dine iagttagelser af verberne understøtte denne oplevelse?

• Undersøg sætningsopbygningen (er det helsætninger, ledsætninger eller andet), hvilken funktion har den valgte sætningsopbygning?

• Kig på rimene. Hvordan er enderimene? Undersøg, om det er det samme gennem hele digtet. Hvordan vil du karakterisere Bønnelyckes måde at ”komponere” sit digt på ? (ordenligt, roligt, kaotisk, traditionelt, nytænkende…etc.)

• Sammenlign digtets form (strofeinddeling, rim) med indholdet (det han holder af ved byen). Hvordan passer de to ting sammen?

• Hvad kan du konkludere om Bønnelyckes skrivestil?

Når du har besvaret ovenstående spørgsmål, giver du hvert svar en kort overskrift, der svarer til indholdet.

Hvad har du lært?

Formuler kort, hvad du bl.a. skal kigge på, når du skal karakterisere en skrivestil.

_______________________________________________________________________

Gaden af Emil Bønnelycke. Hent som pdf