Home > Den debatterende artikel

Print Friendly, PDF & Email

Den debatterende artikel

Intro

Undervisningsministeriet skriver i vejledende prøvesæt 1:

Når du skriver en debatterende artikel, skal du undersøge og diskutere et danskfagligt debatemne eller spørgsmål. Dit mål med artiklen skal være 1) gennem en diskussion at gøre din læser klogere på emnet og de forskellige vinkler og synspunkter, man kan anlægge på det, 2) i en mere debatterende form at argumentere for dine holdninger til emnet og gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation at forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter.
Til den debatterende artikel knytter der sig altid et tekstmateriale – det kan både være mundtligt, skriftligt og multimodalt. Du skal undervejs i din debatterende artikel inddrage og forholde dig til tekstmaterialet ved at forklare din læser, hvilke synspunkter og argumenter der er centrale. Det er meningen, at du skal inddrage det, der er væsentligt for din egen undersøgelse eventuelt med konkrete citater eller eksempler fra teksten. Du skal samtidig inddrage andre synspunkter og eksempler, som kan understøtte din argumentation, og derved overbevise din læser. De andre synspunkter kan være fra en anden tekst, men det kan også være synspunkter, som du selv formulerer. Dine eksempler kan du hente fra aktuelle sager, egne oplevelser med relevans for emnet, eller noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el.lign.

Kendetegnende for den gode debatterende artikel er, at den undersøger det danskfaglige emne, formulerer præcise synspunkter ved hjælp af relevante eksempler og belæg og formår at overbevise sin læser.

Typiske skrivehandlinger: Argumentere, eksemplificere, redegøre, karakterisere, diskutere.
Delvist beslægtede genrer: Aviskronikker, debatindlæg, klummer, diskussioner på sociale medier, tv/radio-debatter, politiske taler, avisledere, blogindlæg.

debatterende form overbevise sin læser om egne synspunkter. Eleven bliver således tvunget til at tage stilling til emnet og formidle sin holdning i artiklen.

En typisk opgaveformulering til den debatterende artikel ser således ud: Litteraturen for den enkelte

Opgaveformulering

Skriv en debatterende artikel, hvor du med udgangspunkt i konkrete eksempler undersøger og diskuterer, hvad litteratur kan betyde for os og forsøger at overbevise din læser om dine synspunkter.

I din artikel skal du inddrage Strunge, Kerouac, Hemingway og Knausgård integrerede mig i Danmark (tekst 3a), Hvad litteraturen kan (tekst 3b ) og 17 bøger i 2017 (tekst 3c )

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:

– at diskutere, hvad litteratur kan betyde for os ved at inddrage hovedsynspunkter og argumenter fra Strunge, Kerouac, Hemingway og Knausgård integrerede mig i Danmark (tekst 3a), Hvad litteraturen kan (tekst 3b ) og 17 bøger i 2017 (tekst 3c )

– at underbygge din egen argumentation med konkrete eksempler

– at præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion, og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)

Her kan du se en video med yderligere information om det at skrive en debatterende artikel: link