Home > Den debatterende artikel > 2. Fuck, en lækker røv

Print Friendly, PDF & Email

2. Fuck, en lækker røv

Hvad træner du?

I denne opgave træner du at finde forskellige synspunkter i en tekst og præsentere dem skriftligt. Derudover træner du at diskutere. At diskutere vil sige, at du skal præsentere forskellige vinkler og synspunkter på et emne.

Hvordan gør du? 

Artiklen ”Sproglig opsang skiller vandene” handler om forskellige holdninger til sproglig korrekthed bl.a. på de sociale medier. Hent som pdf

Forarbejde

1) Læs teksten grundigt. Mens du læser teksten, skal du være opmærksom på, hvem der siger hvad, og understrege gode citater.

Skriveopgave

2) Skriv en tekst,  hvori du præsenterer de forskellige holdninger i teksten. Det skal fremgå meget tydeligt, hvem der har hvilke holdninger. Du skal undervejs underbygge med citater.

3) Lav en indledning, hvori du indleder til emnet og præsenterer teksten. Det er en god idé at formulere nogle spørgsmål, som du kan følge op på i afrundingen.

4) Skriv en afrunding, hvori du samler op på diskussionen og beskriver uenighederne.

Hvis du har behov for det, kan du bruge følgende hjælpeark Hent som pdf

Hvad har du lært?

Formuler kort, hvad du skal være opmærksom på, når du præsenterer forskellige synspunkter på et emne og skriver en diskussion.