Home > Den debatterende artikel > 6. Fuck-festen …

Print Friendly, PDF & Email

6. Fuck-festen …

Hvad træner du?

Denne øvelse handler om, hvordan man præsenterer og forklarer synspunkter i en diskussion. Derudover øver du dig i at formulere din egen holdning til emnet. Emnet for debatten er sprogbrug i medierne.

Hvordan gør du? 

  1. Læs artiklen “Public service-medier fucker sproget op” og se uddraget fra Danish Music Awards fra 2016 her.
  2. Præsenter teksten “Public service-medier fucker sproget op”,og forklar, hvad diskussionen drejer sig om. Undervejs skal du inddrage hovedsynspunkterne i teksten, som du dokumenterer med tekstcitater. Samtidigt skal du skal udlægge og forklare citaterne.
  3. Overvej, hvorvidt du mener medierne kan stilles til ansvar for det sprog, der bruges til fx et show som DMA. Du må gerne inddrage eksempler fra andre medier.

Hvad har du lært?

Formuler kort, hvad du har lært om at præsentere og kommentere synspunkter.