Home > Den debatterende artikel > 7. Clement Kjersgaard

Print Friendly, PDF & Email

7. Clement Kjersgaard

Hvad træner du?

I denne øvelse træner du, hvordan du  præsenterer en diskussion, og hvordan du debatterer et emne. Når du præsenterer en diskussion forklarer du forskellige synspunkter på et emne. Når du debatterer kommer du med din egen holdning til emnet.

Hvordan gør du? 

Når du ser en politisk debat i TV, hvor mange politikere gerne vil ytre deres holdning til en bestemt sag, er der altid en studievært (for eksempel Clement Kjersgaard), der styrer slagets gang. Det er ham, der formulerer, de spørgsmål eller de emner, politikerne skal forholde sig til – og det er ham, der opsummerer og delkonkluderer undervejs. Studieværten er med andre ord diskussionsleder.

Se et eksempel fra Debatten her.

Når du skal præsentere diskussionen om et givent emne, skal du påtage dig samme rolle, som Clement Kjersgaard har i uddraget fra Debatten.

Det vil sige, du skal:

 • formulere emnet/problemstillingen overordnet
 • ligeligt “give ordet” til de forskellige stemmer i debatten
 • stille spørgsmål og problematisere undervejs, så det overordnede emne belyses fra alle relevante vinkler
 • opsummere løbende og sikre den røde tråd
 • runde debatten af med en sammenfatning – eller måske et bud på et løsningsforslag.

Du skal nu:

  1. Læse blogindlægget om niqab-forbuddet  af Martin Henriksen her
  2. Du skal nu skrive en kort artikel om emnet  og give den overskriften “Debat om Niqab”
  3. Præsenter skriftligt teksten “Hvis I virkelig vil Danmark – så skal I smide det!”,og forklar, hvad diskussionen drejer sig om. Undervejs skal du inddrage hovedsynspunkterne i teksten, som du dokumenterer med tekstcitater. Samtidigt skal du skal udlægge og forklare citaterne.
  4. Overvej, hvad du mener om niqab-forbuddet. Du kan finde inspiration i uddraget fra Debatten. her.
  5. Skriv dine synspunkter ned og vær sikker på, at de er velbegrundede.

  6. Flet nu dine egne synspunkter ind i din artikel i vekselvirkning med de øvrige synspunkter.

  Hvad har du lært?

  Skriv hvad du har lært af denne øvelse, og hvordan kan du bruge din viden, når du skal skrive en debatterende artikel.