Home > Den debatterende artikel > 8. Fem fede formuleringer – karakteristik af argumentationsmåde

Print Friendly, PDF & Email

8. Fem fede formuleringer – karakteristik af argumentationsmåde

Hvad træner du?

Du træner at udpege formuleringer, der karakteriserer måden, der argumenteres på. Ved at gøre dette bliver du mere bevidst om at argumentere.

Hvordan gør du? 

Nedenfor ser du et eksempel på, hvordan man kan karakterisere måden en tekst argumenterer på.


Hvis man undersøger Susanne Boysens måde at argumentere på, er det tydeligt, at hun benytter sig af flere forskellige former for argumentation for at overbevise læseren om, at et program som ”De unge mødre” påvirker vores virkelighedsopfattelse og skaber fordomme. For det første bruger Boysen primært sig selv og sine egne oplevelser med hensyn til at blive mødt med fordomme pga. ”De unge mødre”. Det giver på den ene side argumentationen troværdighed, at Susanne Boysen trækker på egne erfaringer og oplevelser, men på den anden side så er det en meget subjektiv argumentation.

For det andet opstiller hun en modsætning mellem de unge mødre på tv og sig selv som ung mor som et argument for, at tv-programmets fremstilling af unge mødre ikke er nuanceret nok – at de unge piger, der medvirker i programmet, er nøje udvalgt, så de giver et særligt negativt billede af unge mødre. Hendes eget eksempel punkterer den ensidige og generaliserende fremstilling af de unge mødre i tv-programmet. Tendensen er, at argumentationen bliver noget følelsesladet, altså patos-præget, fordi man godt kan leve sig ind i Susanne Boysens harme og vrede over, at hun bliver udsat for fordomsfulde blikke pga. et tv-program. Som læser tænker man, at det er for galt, og man bliver påvirket følelsesmæssigt og føler med hende.

For det tredje bruger Susanne Boysen to eksperters udsagn som støtte til sin argumentation – altså et ekspertargument. Det gavner helt klart hendes argumentation, at hun på den måde inddrager ekspertviden, og man kan sige, at det styrker den subjektive del af argumentationen.


Find nu mindst 5 formuleringer, du synes er gode formuleringer, når du skal lave en stærk argumentation.

Hvad har du lært?

Gå sammen med en holdkammerat og diskutér de formuleringer, I har fundet. Hvilken inspiration har I fået, når I selv skal lave en gennemført og stærk argumentation?