Home > Den debatterende artikel > 3. Sands synspunkter og Boysens belæg

Print Friendly, PDF & Email

3. Sands synspunkter og Boysens belæg

Hvad træner du?

I denne opgave øver du dig i at finde andres synspunkter i debatartikler og formidle dem. Du øver dig ligeledes i at forholde dig til andres synspunkter ved at formulere din egen holdning skriftligt.

Hvordan gør du?

Forarbejde

1. Læs debatartiklen ”Socialpornografisk TV” af Susanne Boysen, Jyllands-Posten d. 26.11.2011.

2. Find artiklens hovedsynspunkt.

3. Find de konkrete eksempler skribenten bruger som belæg for sit hovedsynspunkt.

Skriveopgave

4. Skriv nu med udgangspunkt i følgende hjælpesætninger en præsentation af teksten og dens hovedsynspunkt:

I Susanne Boysens artikel ”Socialpornografisk TV” bragt i Jyllands-Posten d. 26.11.2011…

Susanne Boysen hævder, at…. og understøtter sit hovedsynspunkt med et konkret eksempel. Hun fortæller bl.a….

Forarbejde

Læs artiklen ”Derfor er ’De unge mødre’ helt unikt” af Jeanet Rosenkjær Horstmann fra Realityportalen, 2014.

5. Find artiklens hovedsynspunkt

6. Overvej hvilket belæg Kaare Sand bruger til at understøtte sin hovedpåstand?

Skriveopgave

7. Skriv nu videre på din præsentation med henblikpå at stille Kaare Sands hovedsynspunkt op over for Susanne Boysenshovedsynspunkt. Brug følgende hjælpesætninger:

I modsætning tilSusanne Boysen mener Kaare Sand, at… Denne påstand fremsætter han i artiklen”Derfor er ’De unge mødre’ helt unikt” af Jeanet Rosenkjær Horstmann bragt påRealityportalen i 2014, og han underbygger den med…

8. Forhold dig nu til de to artiklers hovedpåstande om, hvordan unge mødre fremstilles i udsendelsen ”De unge mødre”. Hvad mener du? Noter for dig selv, hvad din holdning er, og kom med et konkret eksempel,der begrunder den.

9. Nu skal du skrive videre på din præsentation og tilføje din egen holdning i forlængelse Boysens og Sands synspunkter, men   du sammenfatte, hvad det egentlig er, de er uenige om. Brug hjælpesætningerne:

Boysen og Sand har altså forskellige syn på….

Man kan også anskue problematikken fra en helt tredje vinkel… jeg har fx oplevet at… derfor mener jeg helt klart at….

Hvad har du lært?

Find en makker og læs jeres præsentationer op. Er I enige om, hvilke synspunkter de to debatartikler udtrykker – hvilke ligheder og forskelle er der i jeres formidling af synspunkterne?