Home > Den debatterende artikel > 9. Måder at argumentere på

Print Friendly, PDF & Email

9. Måder at argumentere på

Hvad træner du?

Du træner at kunne diskutere og at blive bevidst om argumentationsmåder.

Hvordan gør du? 

I den debatterende artikel skal du undersøge og diskutere et danskfagligt emne. Du skal gøre din læser klogere på emnet gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation. Det er derfor en god ide at se på, hvordan emnet bliver diskuteret på i de tekster, som du skal tage udgangspunkt i: Hvordan argumenterer afsenderen for sit synspunkt?

Du skal se på, hvordan afsenderen har forsøgt at argumentere for sin påstand. Det er ikke altid nok at se på, hvilken appelform, der bruges. Afsenderen kan tage mange andre virkemidler i brug. Det kan fx være brug af billedsprog, retoriske spørgsmål, sammenligninger eller at tage udgangspunkt i egne oplevelser og konkrete eksempler.

Læs uddraget af ”Lad os stoppe karakterkrigen” Hent som pdf

Se hjælpearket om argumentationsmåder (Hjælpeark – Argumentationsmåder) og gå arket igennem. Hvilke måder kan du finde i uddraget ”Lad os stoppe karakterkrigen”?

Formuler nu et afsnit på 10-15 linjer, hvor du karakteriserer argumentationsmåden. Husk at indsætte teksteksempler.

Du kan finde inspiration til formuleringer i opgave 8. (Find fem fede formuleringer.)

Hvad har du lært?

Hvad skal du være opmærksom på, når du skal karakterisere en argumentationsmåde?