Home > Den debatterende artikel > 1. Mændenes kampdag!

Print Friendly, PDF & Email

1. Mændenes kampdag!

Hvad træner du?

Du træner i denne øvelse at finde synspunkter i en tekst og at præsentere dem skriftligt.

Hvad gør du?

Forarbejde

1) Læs teksten ”Gør kvindernes kampdag til mændenes!” Hent som pdf. Husk at understrege vigtige passager undervejs eller skriv noter, mens du læser. Se evt. først en video med artiklens forfatter

Skriveopgave

2) Præsenter skriftligt tekstens hovedsynspunkter og underbyg med citater.

Når du præsenterer andres synspunkter, skal du huske at præsentere teksten med forfatter, medie, titel og årstal. Når du citerer skal du huske at henvise enten i parentes med side- og linjetal eller i en fodnote nederst på siden. Efter citatet skal du kommentere eller følge op på citatet.

Her kan du se et eksempel:


I artiklen ”Du er fucking sexistisk, Niarn!” af forfatteren Hanne Vibeke Holst bragt i Politiken i 2004 kommer skribentens holdning til rap-tekster til udtryk. Hun har den holdning, at rap-teksterne har en negativ indflydelse på de unge. Hun skriver fx følgende: ”Kære Niarn, det er cool nok, at du kan gøre nordkraft til ordkraft. Men så må du også vide, at ord ikke bare forsvinder sporløst i atmosfæren. Ord bliver ikke bare til jord, men kan sive ned og sprede gift i fællesbevidsthedens grundvand. Det gælder ikke mindst for kælling, luder, so. Så før eller siden må også du tage ansvar” (s. 2, l. 14). Citatet viser, at Hanne Vibeke Holst mener, at Niarn og de andre rappere skal tage ansvar for deres tekster og den negative virkning, de i følge forfatteren, kan have på de unge.


Hvad har du lært ?

Formuler kort, hvad du skal være opmærksom på, når du præsenterer andres synspunkter.