Home > Den debatterende artikel > 4. Mobil eller ej

Print Friendly, PDF & Email

4. Mobil eller ej

Hvad træner du?

I denne opgave øver du dig i at formulere din egen holdning til en sag og finde et konkret eksempel som belæg herfor.

Hvordan gør du?

Forarbejde

  1. Læs og undersøg Jens D. Mikkelsens udtalelse om mobiltelefoner i undervisningen. Noter for dig selv,hvad hans holdning er? Hvilket belæg bruger han til at understøtte den?

»Når vi fylder vores arbejdshukommelse med ligegyldige ‘discount’-informationer fra nettet, afskærer vi os selv muligheden for at lære komplekse ting, fordi der ikke er ro og kapacitet i arbejdshukommelsen til den proces, det kræver at lære noget«, siger han og pointerer:

»For lærerne er det jo faktisk også spild af tid, når eleverne alligevel ikke lærer en stor del af det, de bliver undervist i. Derfor skal lærerne tage kontrollen over teknologien – ikke omvendt«, siger professor, dr.med. og hjerneforsker Jens D. Mikkelsen fra Rigshospitalets neurobiologiske forskningsenhed.


2. Forhold dig nu til Mikkelsens synspunkt. Er du enig – i så fald – hvorfor? Er du uenig – hvorfor? Find et konkret eksempel, der underbygger dit synspunkt. Skriv stikord.

Skriveopgave

3. Skriv nu en lille debatterende tekst, hvor du præsenterer Mikkelsens synspunkt og belæg. Start med at præsentere afsender, formulér herefter hans synspunkt –gerne dokumenteret med et centralt citat.

4. Formulér nu dit med- eller modsynspunkt og dit konkrete eksempel i forlængelse af Mikkelsen. Marker sprogligt, gerne med brug af nedenstående hjælpesætninger, om du er enig eller uenig.

  • Jeg er helt enig med Mikkelsen i at…
  • Mikkelsen har en vigtig og central pointe i at…
  • I modsætning til Mikkelsen mener jeg…
  • På den anden side kan man sige at…

og fortsæt præsentationen af dit konkrete eksempel med formuleringen

  • Jeg havde engang en oplevelse, der er afgørende for min holdning til om mobilbrug i skolen er godt…

Hvad har du lært?

Find en makker og læs hinandens debatterende tekster. Diskutér, hvordan I hver især skriver jer op imod Mikkelsens synspunkt.