Home > Den debatterende artikel > 11. Mega meget mobil

Print Friendly, PDF & Email

11. Mega meget mobil

Hvad træner du?

Du træner at skrive en hel debatterende artikel, hvor du forsøger at overbevise din modtager om dit synspunkt.

Hvordan gør du?

Forarbejde

 1. Læs først de to uddrag om holdninger til mobiltelefoner i undervisningen Tekst 1 og Tekst 2
 2. Lav en forhåndsundersøgelse af de to tekster, hvor du finder hovedsynspunkterne i de to tekster
 3. Vælg 3-5 centrale citater fra hver tekst, der markerer synspunkterne

 

Skriveopgave 1

 1. Vælg nu den artikel, du er mest uenig i
 2. Skriv en kommentar til artiklen, hvor du klart markerer dit synspunkt. Husk at præsentere den tekst, du opponerer mod. (Din læser kender den ikke!) Din kommentar skal indeholde tydelige påstande med gode belæg. Det kan være en ide, at tænke gendrivelser ind i din argumentation
 3. Brug evt. dine udvalgte citater som afsæt for din modpåstand og som genstand for dine gendrivelser af tekstens synspunkter
 4. I din kommentar skal du inddrage mindst to eksempler fra din egen hverdag

 

Skrivearbejde 2

 1. Læs din kommentar igennem og overvej, hvordan du har vinklet din argumentation. Hvad har du i særlig grad vægtet? – det er sandsynligvis din vinkling
 2. Lav en indledning, der præsenterer emnet, teksterne og din vinkling
 3. Sammenskriv nu din kommentar og den anden teksts hovedsynspunkter (den du er mest enig i) til en debatterende artikel, hvor du forsøger at overbevise din læser om at dit synspunkt, er det “rigtige” synspunkt
 4. Slut af med at lave en opsamling/afslutning, hvor du markerer dit synspunkt og kommenterer din vinkling

 

Hvad har du lært?

Tal med dine klassekammerater om, hvordan det er at dele den debatterende artikel op i mindre bidder?
Hvad er særligt svært ved den debatterende artikel?