Home > Digital prøve

Print Friendly, PDF & Email

Digital prøve

Ved skriftlig eksamen i dansk er materialet digitalt.
Prøven varer 5 timer og undervejs har du adgang til internettet. Internetadgangen skal du se som et ressourcerum, hvor du kan søge oplysninger, der kan supplere pointer i din besvarelse af eksamensopgaven.
Samtidigt er inddragelsen af materiale fra internettet en måde, hvorpå du kan demonstrere dine evner og færdigheder i at navigere mellem internettets enorme informationsmængde og udvælge gode tekster, billeder, filmklip, videoer med kildekritisk sans. Sidenhen skal du med materialet demonstrere, at du kan anvende det til at nuancere og perspektivere dine egne konklusioner.

Fra danskundervisningen kender du de 3 genrer, der stilles opgaver i til eksamen:
• Den analyserende artikel
• Den introducerende artikel
• Den diskuterende artikel

Alle artikelgenrer rummer et krav om, at du skriver formidlingsbevidst – det vil sige, at du tænker over at skrive med blik for læseren ved at kommunikere klart, forståeligt og læservenligt.

Den analyserende artikel

I den analyserende artikel er tekstlæsning i centrum. Det vil sige, at du skal lave en analyse og fortolkning med inddragelse af relevante danskfaglige begreber.
Der stilles i den analyserende artikel krav om analyse og fortolkning af en litterær tekst eller en medietekst. Du kan bruge internettet til at søge viden om opgavens emne undervejs og til at finde supplerende tekster eller digitalt materiale, der kan uddybe og nuancere din analyse.

Den introducerende artikel

I den introducerende artikel stilles der krav om, at du med udgangspunkt i opgavens emne skal karakterisere tekstens særegne træk og introducere det for læseren.
Som tillæg til din introducerende artikel skal du skrive en metatekst, som er en tekst, hvori du begrunder de formidlingsmæssige valg, du har truffet i artiklen. Du kan fx komme ind på valg af materiale, fokus, indhold, form og virkemidler.
Se et eksempel på en metatekst her Hent som pdf
Du vælger selv fokus i din metatekst. Det er tilladt at fremhæve nogle områder mere end andre, og det er vigtigt, at du i metateksten giver konkrete eksempler fra din egen artikel til at forklare fx, hvordan du har anvendt sproglige virkemidler. Metateksten skal være med til at sikre, at du holder fokus på en bevidst formidling af stoffet gennem din artikel. Du skal med andre ord forklare, hvorfor du skriver, som du gør og hvordan du ønsker at påvirke din læser med måden, du formidler på.

Den diskuterende artikel

Den diskuterende artikel skaber et overblik over en given problemstilling ved at gøre rede for synspunkterne og evt. argumentationsformen i en eller flere tekster samt diskutere dem.
I diskussionen skal du inddrage andre perspektiver på emnet, som du evt. finder på internettet.