Home > Digital prøve > Den analyserende artikel

Print Friendly, PDF & Email

Den analyserende artikel

Alle stilegenrer i HF er artikler – det vil sige, du skal være bevidst om kommunikationssituationen, og om at skrive til en modtager, som finder dit emne interessant.

Du er afsender af artiklen, og du er dermed ansvarlig for at formidle analysen, så den er oplysende og inspirerende for en interesseret læser. Denne formidlingsopgave kan du løse ved fx at bruge artikelformens virkemidler og ved at finde en fin sproglig balance mellem et fagligt og et fængende ordvalg.

I den analyserende artikel står tekstanalysen i centrum. Tekstanalyseopgaven stilles både i et litterært perspektiv og mediemæssigt perspektiv – dvs. du kan vælge en opgave, hvor du skal skrive en litterær analyse om en tekst, eller du kan vælge en opgave, hvor du skal skrive en medieanalyse om en tekst.

Uanset hvilken af de to analyserende artikler du vælger, vil du altid blive bedt om at lave en analyse og fortolkning af en given tekst med et særligt udpeget fokus. I opgaven, hvor du skal skrive en litterær tekstanalyse, kan der fx stå:

”Skriv en analyserende artikel om ”Kost og Logi” (tekst 1). Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning, hvor du bl.a. karakteriserer fortællerens selvforståelse og relation til ekskæresten”

Du får altså i opgaveformuleringen foræret to analyseværktøjer – nemlig fokus på fortælleren og personkarakteristik. For at lave en fyldestgørende analyse skal du dog have flere analyseværktøjer i spil. Det er din opgave at vælge, hvad der er relevant for tekstanalysen at fokusere på.

I opgaven, hvor du skal skrive en medieanalyse af en tekst, får du også foræret nogle af de værktøjer, du skal bruge i din analyse. En opgave kan fx være formuleret sådan:

”Skriv en analyserende artikel om uddraget af tv-udsendelsen Blok på bistand.
Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af Blok på bistand (tekst 1), hvor du bl.a. karakteriserer måden at fremstille problemer og personer på og brugen af filmiske virkemidler, herunder fiktions- og faktakoder.”

Her skal du altså – udover at karakterisere fremstillingsform, personer og brugen af filmiske virkemidler – selv vælge, hvilke virkemidler du særligt vil fokusere på, og hvilke andre analyseværktøjer, du vurderer, bedst får tekstens pointe frem.

Generelt set skal du i din analyse vise, at du kan anvende de danskfaglige værktøjer og begreber, du har valgt. Typisk vil du bruge dem til at påpege væsentlige forhold i teksten, som du efterfølgende dokumenterer med et citat fra teksten. Til sidst skal du selv kommentere og fortolke eksemplet.

I sidste del af opgaveformuleringen bliver du bedt om at lave en perspektivering. Der kan fx stå:

”Giv en perspektivering til fx tema eller genre.

I denne opgave kan du bruge internettet”

Når du har lavet en næranalyse af teksten, skal du altså sætte den i sammenhæng med noget andet. Det kan fx være en anmeldelse af teksten, der giver dig et hint om, hvilket tema teksten kredser om, eller det kan være materiale, som siger noget relevant og uddybende om genren. Du kan vælge at supplere din tematiske perspektivering med materiale fra internettet – fx om tidstypiske træk i teksten eller lignende.

Se mere her: Hent som pdf