Home > Private: Digital prøve > Den diskuterende artikel > 1. Mediefænomenet Yahya Hassan

Print Friendly, PDF & Email

1. Mediefænomenet Yahya Hassan

Hvad træner du?

I denne opgave træner du at skrive en diskuterende artikel med delelementerne redegørelse, argumentationsanalyse, karakterstik af argumentation og perspektivering.

Hvordan gør du? 

Skriv en diskuterende artikel om, hvordan en debat udvikler sig i elektroniske medier.

Redegør for centrale synspunkter i Geeti Amiris kommentar: ”Er Yahya Hassan tilgivet nu?” og karakteriser måden, der argumenteres på. Diskuter synspunkterne, idet du inddrager Hassans Facebook statusopdatering fra den 7. marts 2015. Hent som pdf
Inddrag andre perspektiver på, hvordan debatten foregår i medierne, som du finder på internettet.

Hvad har du lært?

Formulér, hvad du har lært om den diskuterende artikel. Hvad var svært?