Home > Private: Digital prøve > Den diskuterende artikel > 2. X Factor – om mobning i TV

Print Friendly, PDF & Email

2. X Factor – om mobning i TV

Hvad træner du?

I denne opgave træner du at finde hovedsynspunkter, sammenstille synspunkter og debattere dem. Til sidst træner du at perspektivere.

Hvordan gør du? 

Brug hjælpearket  X Factor (Hent som pdf)  til besvarelse af opgaven

 1. Redegør for John Halses synspunkter om mobning i X Factor i artiklen ”Hård kritik af DR”. Hent som pdf
  Find hovedpåstanden og de(t) væsentligste belæg.
  Hvilke sproglige virkemidler bruger John Halse?

 

 1. Læs DRs svar ”Vi mobber ikke”. Hent som pdf
  Hvilke modargumenter har Jan Lagermand Lundme?
  Opstil nu argumenterne for og imod udsagnet ” X Factor legaliserer mobning”
 2. Undervejs skal du bruge mindst tre af følgende formuleringer:
  Hovedpåstanden i teksten er…..
  Halses argumentation er kendetegnet ved…..
  En anden vinkel på problematikken er……
  Man kan konkludere, at….

 

 1. Til sidst skal du perspektivere til andre vinkler på problematikken ved at inddrage artiklen: ”X Factor er et hit for samfundet”

Hvad har du lært?

Overvej, hvad der er sværest, når du skal skrive en diskussion.