Home > Private: Digital prøve > Den diskuterende artikel > 5. Tal ordentligt for f…..

Print Friendly, PDF & Email

5. Tal ordentligt for f…..

Hvad træner du?

Du træner at anvende materiale fundet på internettet og sammenstille to forskellige synspunkter i en diskussion. Emnet for denne opgave er tonen i den offentlige debat.

Hvordan gør du?

Læs uddraget af artiklen af Sørine Godtfredsen ”Samfundet avler vrede” (her). Lav en redegørelse for hendes synspunkter.

Læs derefter debatartiklen ”Derfor er tonen på nettet så rå og utilgivende” ((her)) og træk de væsentligste synspunkter/pointer frem.

Brug derefter følgende hjælpesætninger til at sammenstille de to artikler og diskutere årsagerne og konsekvenserne af tonen i den offentlige debat. Brug gerne citater som dokumentation.

I artiklen fra Politiken ”Derfor er tonen på nettet så rå og utilgivende” fremstiller professor i filosofi Vincent Hendricks problematikken om den hårde tone i debatten på en anden måde end Godtfredsen.

Hendricks skriver således, at ….

I modsætning til Godtfredsen lægger Hendricks vægt på, at …og at en måde at undgå problematikken om den hårde tone, er….

De to skribenter er altså ikke enige i analysen af årsagerne til problematikken og …

 

Hvad har du lært?

Overvej hvilke hjælpesætninger eller ord, der er gode til at sammenstille tekster og inddrage flere synspunkter. Skriv dem ned.