Home > Private: Digital prøve > Internetsøgning

Print Friendly, PDF & Email

Internetsøgning

Internettet som ressourcerum

Når du skal til skriftlig eksamen i dansk er det en digitalprøve med internetadgang.

Selvom du er en erfaren internetbruger, er det alligevel fornuftigt at søge målrettet efter det materiale, du ønsker at anvende eller lade dig inspirere af i din besvarelse.

Du har 5 timer til at løse opgaven. Det vil sige, at du ikke kan bruge uanede mængder af tid på at søge efter supplerende materiale på internettet.

Derfor er det væsentligt, at du kan søge strategisk og målrettet, da du, afhængigt af genren, skal bruge materialet fra internettet på forskellige måder.

Den analyserende artikel:
Til den analyserende artikel kan du finde materiale, der kan supplere din tekstanalyse. Det kan fx være viden om forfatteren, instruktøren eller om den genre, du skriver om. Desuden kan du søge efter supplerende faglig viden, analysebegreber eller viden om en relevant litteraturhistorisk periode.

Den introducerende artikel:
Her skal du bruge internettet til at supplere præsentationen af det faglige emne eller din udfoldelse af emnet. Det er vigtigt, at du fokuserer på at finde eksempler, der kan være med til at uddybe emnet. Det kan være konkret eller mere generelt/abstrakt, hvor du zoome ud og ser mere overordnet på emnet.

Den diskuterende artikel:
I den diskuterende artikel skal du primært bruge internettet til at søge efter debattekster, der rummer uddybende eller modsatrettede synspunkter på det emne, din artikel handler om.

Den analyserende artikel

 • Oplysninger om forfatter, instruktør, genren…
 • Faglig viden, fx. analysebegreber eller litteraturhistorisk periode

Den introducerende artikel

 • Uddybende viden om emnet
 • Tekster og eksempler med andre vinkler på emnet

Den diskuterende artikel

 • Uddybende viden om emnet
 • Tekster med uddybende eller modsatrettede synspunkter

Når du skal bruge internettet som ressource i dine skriftlige opgaver, er det en god ide at søge på bestemte kilder, som du forventer eller ved, har relevant information om emnet.

Hvis du fx skal finde information om en bestemt forfatter, er det langt bedre at søge på forfatterweb.dk eller litteratursiden.dk end at lave en bred søgning på hele internettet.

Derfor er det godt at have kendskab til en række websides, hvor du typisk kan finde supplerende materiale.

Her link kan du finde eksempler på gode websides til brug i din søgning.

Kildekritik

Når du har fundet materiale på internettet, så skal du vurdere materialet. Samtidig må du ikke glemme, at materiale på nettet er flydende: Det kan ændres hele tiden. Det sker fx med nyhedsartikler, der bliver løbende opdateret. Derfor er det også vigtigt at du tilføjer dato for, hvornår du har besøgt siden i dine fodnoter. 

Falske nyheder eller “Fake News”, som spredes og deles via web og sociale medier, gør det endnu mere vigtigt, at du vurderer det materiale, du finder på internettet meget kildekritisk.

Prøv at vurdere dit materiale ud fra følgende kildekritiske spørgsmål:

 • Fremgår det tydeligt, hvem der har skrevet det?
 • Er vedkommende kvalificeret til at skrive om emnet?
 • Fremgår det tydeligt, hvornår siden/indlægget er oprettet?
 • Er siden objektiv, dvs. uden stærke holdninger og meningstilkendegivelser –eller er
 • den subjektiv – dvs. med personlige holdninger og meningstilkendegivelser?
 • Går materialet i dybden med emnet?
 • Bidrager materialet med relevante oplysninger i forhold til dit øvrige materiale?