Home > Private: Digital prøve > Internetsøgning > 2. Iscenesat internetsøgning

Print Friendly, PDF & Email

2. Iscenesat internetsøgning

Hvad træner du?

I denne opgave træner du at finde velegnet materiale på internettet til en diskuterende artikel.

Hvordan gør du?

Læs opgaveformuleringen til den diskuterende artikel grundigt:

Opgaveformulering:

Skriv en diskuterende artikel om brug af iscenesættelse i medier. Som en central del af din artikel skal du gøre rede for synspunkterne i Nicolai Würtz’ artikel og karakterisere måden, der argumenteres på. Diskuter synspunkterne, og inddrag andre perspektiver på emnet, som du finder på internettet.

I denne opgave skal du anvende materiale fra internettet.

(fra opgavesættet forår 2014)

Læs artiklen DR’s nyhedschef har taget en hel tv-genre og ansatte som gidsler af journalist Nicolai Würtz og svar på spørgsmålene: Hent som pdf

  1. Hvad er Würtz’ hovedpåstand? Find godt citat.
  2. Find belægget for hovedpåstanden.
  3. Hvorfor starter Würtz med at opridse situationen i Hjørring, som DR’s nyhedsdirektør har undskyldt i medierne? Hvad vil han sige med det?
  4. Hvad er problemet med Haagerup?
  5. Hvilken problematik kan vi overordnet udlede af Würtz’ artikel?

 

Gå nu på internettet og søg målrettet efter materiale med synspunkter på samme problematik. Det er en god idé at lede efter synspunkter, der danner kontrast til Würtz’ synspunkter.

Brug konkrete søgeord fra opgaveformuleringen og teksten som fx ”iscenesættelse i medier” og ”Nicolai Würtz + iscenesættelse” og sidenhen mere generaliserede søgeord/spørgsmål som ”er fakta-programmer tilrettelagt?”. Prøv selv flere kombinationsmuligheder, der ligger i tråd med tekstens problematik og stilens emne om brug af iscenesættelse i medier.

Netop emnet gør det oplagt at lave en internetsøgning, der viser konkrete eksempler på iscenesættelse i fakta-programmer, så vi i den diskuterende artikel ikke kun bygger debatten på eksemplet fra Würtz’ artikel. En søge-sætning som ”Er Paradise Hotel iscenesat?” kan eksempelvis levere en række gode eksempler på og holdninger til iscenesættelsen i reality-programmet.

Sortér i de tekster, du har fundet og vælg den/de tekster, der leverer det bedste modspil til Nicolai Würtz’ påstande. Udvælg desuden det bedste eksempel på iscenesættelse i fx faktaprogrammer.

Hvad har du lært?

Diskutér med en makker, hvorfor det materiale du har fundet er velegnet til at indgå i en debat med Würtz’ artikel.