Home > Private: Digital prøve > Internetsøgning > 4. Hun snød mig til sidst

Print Friendly, PDF & Email

4. Hun snød mig til sidst

Hvad træner du?

Du træner at vurdere materiale fundet på internettet til brug i en analyserende artikel.

Hvordan gør du?

Læs opgaveformuleringen til den analyserende artikel:

Opgaveformulering:

Skriv en analyserende artikel om Hun snød mig til sidst.

Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af Hun snød mig til sidst (tekst 2), hvor du bl.a. analyserer personernes relationer til hinanden.

Inddrag i en perspektivering interviewet med Katrine Marie Guldager (tekst 3  )

(fra opgavesættet forår 2014)

Læs teksten ”Hun snød mig til sidst” af Katrine Marie Guldager.

Se interviewet med Katrine Marie Guldager.

 

De to nedenstående artikler er fundet på søgesætningen: Familierelationer i litteraturen.

Familierelationer i litteraturen er essensen af tekstens genre og tema og budskabet i Katrine Marie Guldagers forfatterinterview.

Læs de to artikler og vurdér, hvordan du kan bruge dem som supplerende materiale i din analyserende artikel ud fra nedenstående kriterier:

–          Er kilden troværdig i en danskfaglig sammenhæng? Hvorfor/hvorfor ikke?

–          Hvad kan du konkret bruge artiklerne til? (fx tilføjelser til din egen tolkning? En vinkel til artiklen? Perspektivering?)

Hverdagslitteratur skyder idealer om den kernesunde familie ned

Forfattere med fokus på familien

Hvad har du lært?

Diskutér med en makker, hvad I hver især vurderer artiklerne bedst kan bruges som supplement til i jeres analyserende artikler.