Home > Private: Digital prøve > Internetsøgning > 5. Dokumentar & druk

Print Friendly, PDF & Email

5. Dokumentar & druk

Hvad træner du?

Du træner at vurdere, om materialet fra internettet er velegnet som supplement til din besvarelse.

Hvordan gør du?

Læs opgaveformuleringen grundigt og se klippet fra ”Blodets Bånd”.

Opgaveformulering:

Skriv en analyserende artikel om indledningen til Blodets bånd (tekst 1 ) Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af indledningen til Blodets bånd, hvor du bl.a. karakteriserer de filmiske virkemidler og fremstillingen af familierelationer. Foretag en genremæssig perspektivering.

(fra opgavesættet forår 2014)

Vurdér om de to nedenstående artikler er velegnede til at supplere din analyserende artikel i forhold til

–          Analyse og fortolkning med fokus på familierelationer, filmiske virkemidler og en genremæssig perspektivering

Medfølende dansk familiedokumentar viser alkoholismens konsekvenser

Ligger dæmonerne gemt i generne?

Diskutér med en makker, hvad der gør artiklerne kvalificerede/ikke kvalificerede.

Hvad har du lært?

Overvej, hvordan du bruger opgaveformuleringen som led i din vurdering af artiklernes brugbarhed i din analyserende artikel.