Home > Private: Digital prøve > Internetsøgning > 6. World Wide Wirkemidler

Print Friendly, PDF & Email

6. World Wide Wirkemidler

Hvad træner du?

Du træner at overveje, hvordan du kan bruge internettet som ressource til din analyserende artikel.

Hvordan gør du?

Læs opgaveformuleringen grundigt.

Se kortfilmen Strangers.

Opgaveformulering:

Skriv en analyserende artikel om kortfilmen Strangers (tekst 1). Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af Strangers, hvor du bl.a. karakteriserer de filmiske virkemidler og genretræk. Du kan hertil inddrage tekst 2 om kortfilm. Undersøg filmens fremstilling af grupperelationer, idet du inddrager andre perspektiver på emnet.

I denne opgave kan du bruge materiale fra internettet.

(fra opgavesættet oktober 2014)

Hvad er filmens tema?

Hvilke tematiske søgeord er oplagte at bruge, når du skal undersøge fremstillingen af grupperelationer og inddrage andre perspektiver på emnet?

Med et genrerelateret ord og et tematisk ord (fx kortfilm om racisme) dukker følgende hit op:

http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/sort-passager

Læs omtalen af filmen Sort passager og find filmen på Youtube.

Hvad kan du bruge kortfilmen til, når dens funktion skal være at inddrage andre perspektiver på filmiske virkemidler, genretræk og fremstillingen af grupperelationer?

Hvad har du lært?

Diskutér med en makker, hvordan du finder ud af, om dit internetmateriale er velegnet til inddragelse i din analyserende artikel.