Home > Formidling og artiklen som genre

Print Friendly, PDF & Email

Formidling og artiklen som genre

Intro

Artiklen som genre

Til skriftlig HF-eksamen skal du bygge din besvarelse op som en artikel, ligegyldigt hvilken af de to opgavegenrer, du skriver.
Artiklen er kendetegnet ved at være en faktatekst, der består af en fængende rubrik, en manchet, en brødtekst, der er delt op i mindre afsnit adskilt af nogle mellemrubrikker. Det er vigtigt at din artikel har et bestemt fokus, der meget gerne må afspejles i din rubrik.

Du skal være bevidst om, hvem du skriver til. I dette tilfælde er det til en alment kulturel læser – som fx. din dansklærer, der har kendskab til de forskellige fagbegreber, som du derfor ikke behøver at forklare.

Husk at din læser ikke kender de tekster, du inddrager undervejs. Du skal derfor huske at præsentere dem med navn, titel, hvor og hvornår de er skrevet, så din læser hele tiden kan følge med.

 

Formidling

Formidling handler om kommunikation, at fortælle noget til nogen. Når du skal formidle noget, skal du rette din tekst til efter en modtager og efter et bestemt medie. Derfor skal du tænke på kommunikationsmodellen. Denne model kaldes også for det retoriske pentagram:
kommunikationsmodellen
Du skal sætte dig ind i og kunne forstå et emne/et tekstmateriale, der fungerer som inspirations- og baggrundsmateriale. Tænk på, hvordan du skaber interesse og forståelse for emnet hos din modtager ved hjælp af sprog, virkemidler, overskrifter osv.

Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan du vinkler dit stof, så fokus står klart for læseren. Dette fokus skal være tydeligt allerede i begyndelsen af teksten, og det skal være det, der er den røde tråd i din tekst.

De to genrer, vi arbejder med i skriftlig dansk, bygger begge på modtagerrettet kommunikation. Derfor er det vigtigt, du viser, at du arbejder bevidst med at vække din modtagers interesse. Det viser du bl. a. ved at skrive en god indledning med en tydelig og interessant vinkling!