Home > Formidling og artiklen som genre > 1. Tematiske indledninger

Print Friendly, PDF & Email

1. Tematiske indledninger

Hvad træner du?

At skrive spændende tematiske indledninger.

Hvordan gør du? 

Indledningen er læserens møde med din tekst. Det skal derfor vække læserens opmærksomhed og animere hende til at læse videre. Det er derfor vigtigt, at du tænker grundigt over, hvad du skriver i din indledning. I praksis skrives indledningen ofte til sidst, når man skriver stil.

Vælg et af nedenstående citater og skriv en indledning på ca. 1/4 side, hvor du starter med citatet.

Byt evt. med en holdkammerat, der har valgt samme citat og diskuter forskelle og ligheder.

  • Ethvert menneske har ondskaben i sig (et citat fra en tekst med temaet Identitet.)
  • Vores oplevelse af ensomhed afhænger ikke længere af, om vi er i selskab med nogen, men i stedet af, om vi er connected eller disconnected (citat af medieforsker Stig Hjarvad i en tekst med temaet om, hvordan vi påvirkes af medierne.)
  • De fleste mennesker er sprogkonservative, når de kommer op i årene (citat af Jørgen Lund, direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i en tekst om sprogets udvikling.)
  • Familien er død, men vi fortsætter med at lege far, mor og barn.(citat af Arno Victor Nielsen fra en tekst om det moderne familieliv.)

Hvad har du lært?

Formuler 3-5 ting, du skal huske, når du skriver indledninger generelt.