Home > Formidling og artiklen som genre > 2. Kend din modtager

Print Friendly, PDF & Email

2. Kend din modtager

Hvad træner du?

Øvelsen træner at introducere et ukendt emne og formidle det til en modtager.

Hvordan gør du? 

Du skal introducere din hobby/et selvvalgt emne for forskellige modtagere/målgrupper:

  • En 5.klasse på den lokale folkeskole
  • Et danskhold på hf 1.år
  • Det lokale plejehjem

 

Begrund dine valg i forhold til sprog, uddybninger (hvad ved tilhørerne, hvad skal forklares), vinkling, virkemidler mm.

Overvej din opbygning; begyndelse, midte, afslutning

Læs jeres tekst op for hinanden i mindre grupper.

Hvad har du lært?

Skriv nogle linjer om sammenhængen mellem sprog og målgruppe.