Home > Formidling og artiklen som genre > 4. Velvalgte vinkler

Print Friendly, PDF & Email

4. Velvalgte vinkler

Hvad træner du?

I denne opgave træner du at lave en indledning, der vinkler et emne og fanger læseren.

Hvordan gør du? 

Forarbejde

Undersøg indledningerne i boksen nedenfor. Hvordan er indledningerne forskellige? Hvilke forskellige vinkler lægges på emnet ’politiske taler’?

Eksempler på indledninger:

  • Når politikerne holder taler i forskellige sammenhænge, så er der tænkt nøje over, hvordan man kan nå ud til modtageren og vække dennes interesse. Der er tænkt nøje over, hvordan man med sin tale rammer ens publikum.
  • Inden for retorikken opererer man med tre forskellige talegenrer. Én af dem er den politiske tale. Det er i dagens Danmark vigtigt at vide noget om den type taler og de virkemidler, der anvendes i den sammenhæng, da det er et vigtigt våben i den politiske arena.
  • Der er stor forskel på, om man skal holde en tale til Onkels Anders’ 60 års fødselsdag, eller man skal holde en tale, der skal overbevise ens arbejdskolleger om, at det er fornuftigt at nedlægge arbejdet. Den første tale er en lejlighedstale, mens den anden tale er en politisk tale.
  • Når man hører en politiker som Barak Obama tale, så rejser hårene sig, og man forundres over, hvad ord kan gøre, når de er nøje udvalgt til et bestemt formål og tilrettelagt, så det rammer modtageren lige i hjertet. Raffineret og målrettet brug af patos kan være med til at vinde et præsidentvalg.

Skriveopgave

Nu skal du sammen med en makker diskutere, hvilke vinkler der kan være relevante i forbindelse med følgende emner:

  • ’Familierelationer’
  • ’Sociale mediers påvirkning på børn og unge’
  • ’Social ulighed i litteraturen’

Vælg herefter et af emnerne, I vil skrive en indledning til. I skal nu hver især vælge en vinkel på emnet og skrive en indledning. Det er vigtigt, at I vælger hver sin vinkel.

Hvad har du lært?

Byt indledning med din makker og diskuter, hvordan vinklerne er forskellige.