Home > Formidling og artiklen som genre > 5. Hvilken voice vil du vise?

Print Friendly, PDF & Email

5. Hvilken voice vil du vise?

Hvad træner du?

Du træner at blive bevidst om, hvad en personlig stemme er og får ideer til at finde din egen.

Hvordan gør du?

Sæt jer i grupper på 2-4 og lav en brainstorm på, hvad det vil sige at skrive med en personlig stemme.
Brug evt. nedenstående spørgsmål som hjælp:

Hvad er forskellen på personlig og privat?
Hvordan kan sproglige billeder/billedsprog bruges?
Hvilke retoriske virkemidler kan du anvende?
Ud fra jeres brainstorm skal I nu formulere forskellige ideer til den personlige stemme.
Lav et idekatalog, evt. med hjælpesætninger, som I kan dele med resten af klassen.

Hvad har du lært?

Overvej hvordan du kan bruge den personlige stemme i en debatterende artikel om politikeres brug af sproget i forsøget på at få flere vælgere.