Home > Private: Ordinær prøve > Introducerende artikel

Print Friendly, PDF & Email

Introducerende artikel

Hvad er den introducerende artikel?

At introducere vil sige at præsentere et emne for en modtager. Du skal sætte dig ind i et tekstmateriale, der fungerer som inspirations- og baggrundsmateriale og præsentere det for en modtager, som ikke har særlig viden om emnet.

Du skal også overveje hvilken danskfaglig viden, som vil være relevant at bruge. Du skal udvælge og præsentere stoffet på en måde, som er egnet til at fange din modtagers interesse. Her skal du f.eks. bruge sproglige virkemidler og rubrikker.

Hvordan skriver du den introducerende artikel?

For at forstå hvordan du skriver en introducerende artikel, er det nødvendigt at undersøge, hvilke krav opgaveformuleringen stiller til den artikel, du skal skrive. Opgaveformuleringen, her hentet fra stilesættet om sproglig fornyelse (21. august 2006), lyder således:

Skriv til et almenkulturelt tidsskrift en introducerende artikel om sproglige nydannelser i dansk.
Som en del af besvarelsen skal du karakterisere Henriette Lind og Lotte Thorsens romanuddrag (tekst 6) med særlig vægt på sammenhængen mellem sprog og personskildring. Du skal inddrage dele af materialet i hæfte 1.

Allerede i første linie bliver stilegenren præsenteret: en introducerende artikel, dvs. at din modtager ikke ved noget særligt om emnet i forvejen. Det skal du tænke på, når du bruger fagudtryk og lignende. Du får også at vide, at emnet er sproglige nydannelser i dansk. Emnet er en del af hæftets overordnede tema, hvor du tit kan finde gode formuleringer, som kan bruges i din artikels indledende overvejelser.

Næste del af opgaveformuleringen handler om, at du skal karakterisere tekst 6 med særlig vægt på, hvordan forfatterne til Nynnes Dagbogs anvender sammenhængen mellem sprog og personskildring; altså hvordan de bruger sproget til at beskrive Nynne som person. Med særlig vægt betyder, at det er det, du skal bruge mest tid på i dit arbejde med tekst 6.

Til sidst i opgaveformuleringen står der, at du skal inddrage dele af materialet fra hæfte 1. Dette svarer i praksis til perspektivering til andre tekster. Når der står “skal”, er det altså et krav, at mindst en tekst fra hæfte 1 inddrages. Derudover må du naturligvis gerne inddrage de andre tekster i hæfte 2, hvis du ønsker.

Inddragelsen kan ske både før og/eller efter, du karakteriserer Nynnes Dagbog. Hæfte 1 (og 2) er de tekster, som du skal bruge til inspirations- og baggrundsmateriale til din artikel. Her kan du finde inspiration til indledning og afslutning, gode citater og synsvinkler på emnet om sproglig fornyelse. Du må naturligvis også gerne fylde på med egne oplevelser, viden fra undervisningen og eksempler.

Når du arbejder med teksterne fra hæfterne, skal du huske, at din modtager ikke kender teksterne.