Argumentation

Argumentation handler om at argumentere for en holdning, at overbevise nogen om noget. Det er vigtigt at vide noget om argumentation af flere grunde:

For det første for selv at kunne argumentere overbevisende og for det andet for at kunne gennemskue eller redegøre for andres måder at argumentere for en holdning på.

Når man analyserer et argument, kan man inddele det i følgende hovedelementer:

 1. Påstand (P) – det, som man ønsker at overbevise nogen om. Eksempel: “Der bør ikke være undervisning efter kl. 15.00”.
 2. Belæg (B) – begrundelsen for at påstanden er sandsynlig. Eksempel: “fordi elevernes koncentration falder i løbet af dagen”.
 3. Hjemmel (H) – den bagvedliggende regel, der gør, at man kan godtage argumentet. Hjemmel er ofte ikke direkte tilstede.

Eksempel: “Det er ikke fornuftigt at afholde undervisning, hvis modtagerne ikke kan koncentrere sig”.

 

Man kan forestille sig følgende ordveksling:
X: Peter får snart en bøde.
Y: Hvorfor det?
X: Fordi han altid parkerer ulovligt.
Y: Ja, det er rigtigt. Når man ikke overholder færdsels-
loven, så kan man få en bøde.

 

Man kan stille argumentation i den ovenstående ordveksling op på følgende måde:

Når man skal identificere de forskellige elementer i et argument, kan man lede efter følgende argumentmarkører:

 • Påstand: derfor, så
 • Belæg: fordi, da, for
 • Hjemmel: idet jeg antager at…. , eftersom

Eksempel:

 • Louise dumper til eksamen (P), fordi hun aldrig laver sine lektier (B).
 • Louise laver aldrig sine lektier, derfor dumper hun til eksamen (P).
 • Hjemmel (H) er i begge tilfælde: Eftersom det er svært at bestå eksamen, hvis man ikke laver sine lektier.

 

Den ovenstående simple model kan udvides med flere elementer:

 1. Styrkemarkør (S) – man angiver med hvilken styrke påstanden fremsættes Nedtoning: nok, ofte, tit, nogle gange, tror jeg nok, måske, sandsynligvis. Optoning: slå fast, understrege, helt sikkert, altid, med sikkerhed, aldrig.
 2. Forbehold (F) – man forudsiger og imødegår et eventuelt modargument. Man angiver, i hvilke tilfælde påstanden ikke gælder (f.eks. medmindre, hvis ikke, forudsat at).
 3. Rygdækning (R) – man styrker argumentationen ved f.eks. at henvise til andre eksempler, til undersøgelser eller lignende.

 

Argumentation intro - billede2-ny