Home > Private: Sprog > Ordklasser

Print Friendly, PDF & Email

Ordklasser

Sproget består af forskellige ordklasser:

Substantiver (navneord), verber (udsagnsord)
adjektiver (tillægsord), adverbier (biord)