Home > Sprog > Ordklasser

Print Friendly

Ordklasser

Sproget består af forskellige ordklasser:

Substantiver (navneord), verber (udsagnsord)
adjektiver (tillægsord), adverbier (biord)