Home > Private: Sprog > Skriv sammenhængende > 4. Tre veninder på tomme pladser

Print Friendly, PDF & Email

4. Tre veninder på tomme pladser

Hvad træner du?

I denne opgave skal du arbejde med at skabe tydelig sammenhæng i en tekst. Nogle tekster er i forvejen meget tydelige i deres sammenhæng, når de eksempelvis bruger overgange fra et afsnit til et andet, eller bruger mange sætningskoblere: ”Hun gik hen til ham, fordi hun ville spørge ham om lov…”

Andre tekster er mere åbne og lader det være op til læseren at skabe den logiske sammenhæng mellem enten sætninger eller mellem hele afsnit: ”Hun gik hen til ham. Hun spurgte om lov”. I et sådant tilfælde skabes sammenhængen altså med læserens hjælp, fordi læseren er i stand til at koble de to handlinger sammen og få dem til at give mening.

I den følgende opgave skal du læse teksten ”De tre veninder” af Jesper Wung-Sung. ”De tre veninder” er netop karakteriseret ved at have mange ”tomme pladser”, som læseren kan udfylde for at skabe mening mellem begivenhederne.

Hvordan gør du?

Pararbejde: Læs teksten ”De tre veninder”. Når du har læst teksten, skal du og en makker diskutere, hvordan I opfatter sammenhængen mellem begivenhederne i teksten. Når I synes, I har diskuteret jer frem til en meningsfuld sammenhæng mellem afsnittene, skal I hver især skriftligt prøve at udfylde tekstens tomme pladser. Det kan både være i form af små sætningskoblere, eller det kan være tekstpassager, der skaber en tydelig overgang fra ét afsnit til et andet.

Hvad har du lært?

Læs jeres tekster op for hinanden og diskutér, hvordan det ændrer teksten at skabe en tydelig kohærens? Diskutér endvidere, hvordan I kan bruge jeres viden fra denne opgave, når I selv skal skrive.
Jesper Wung Sung “De tre veninder” Hent som pdf