Home > Private: Sprog > Skriv varieret > 4. Brug perioden

Print Friendly, PDF & Email

4. Brug perioden

Hvad træner du?

Denne øvelse arbejder med det at skrive varieret ved at bruge korte og lange perioder. En periode er det stykke tekst, som ligger mellem to punktummer.

Hvordan gør du?

Læs de to nedenstående tekster og diskuter, hvordan forfatterne benytter perioder.

 

Tekst A:

”Hans Børge på 16 er færdig med skolen og kan ikke finde ud af, om han skal rejse et år til udlandet, eller om han skal tage et job med det samme for at tjene nogle penge, for han er ærlig talt træt af aldrig at have en rød reje til noget som helst, og på den måde kunne han blive boende hjemme og sætte de fleste af de penge, han tjente, i banken, og så ville han være ”bedre rustet”, som hans mor sagde det, til at rejse ud året efter, selv om det nu altså ville være ærgerligt ikke at tage chancen, nu den var der, og komme ud og se sig lidt omkring, og det var netop… osv.”

 

Tekst B:

”Drengen så ængsteligt op på ham. Han måtte småløbe for at følge sin fars lange skridt.
”Hvorfor ser du ikke glad ud, far” spurgte han beklemt.
Han fik ikke noget svar.
(Tove Ditlevsen, ”Dolken”)

 

Prøv selv at formulere to tekster, hvor du bruger perioden som virkemiddel.

Læs dem op for hinanden i mindre grupper og diskuter, hvad der er bedst til at fange en læser og gøre teksten læservenlig.

Hvad har du lært?

Skriv et par linjer om at bruge perioder i en tekst.