Home > Private: Sprog > Skriv varieret > 6. Konstruktiv kritik og lækre formuleringer!

Print Friendly, PDF & Email

6. Konstruktiv kritik og lækre formuleringer!

Hvad træner du?

Gennem denne øvelse kan du øve dig i at se kritisk på din egen tekst og lave forbedringer med hensyn til sproglig variation og formulering.

Hvordan gør du?

Find en af dine skriftlige afleveringer i dansk – f.eks. den sidste du har fået tilbage.

  1. Udvælg et afsnit på ca. en halv side fra din stil.
  2. Tag dine kritiske briller på og find steder, der kan forbedres med hensyn til det sproglige og formuleringsmæssige.
  3. Se nærmere på dine formuleringer og ordvalg i det valgte afsnit, og gør sproget bedre ved at gøre det mere præcist, varieret og nuanceret.
  4. Udskift ord og vendinger med flere forskellige synonymer, og se hvordan mening og sprogtone skifter.
  5. Til sidst skal du skrive afsnittet om, så du synes, det bliver bedre formuleringsmæssigt.
  6. Læs både den nye og den gamle tekst højt for din makker.

Hvad har du lært?

Skriv et par sætninger om, hvad du har lært af øvelsen, og hvad du kan bruge det til. Du kan komme ind på, hvad der har været sjovt, svært, udfordrende, overraskende osv.