Home > Private: Lærerinfo > Forløb 1

Print Friendly, PDF & Email

Forløb 1

Den argumenterende artikel

Argumentationsteori og den argumenterende artikel

Formål og mål
Forløbet her har til formål at give en basis- introduktion til argumentationsteori og vise, hvordan du kan bruge din viden om argumentation i stilegenren ”Den argumenterende artikel”, som vi slutter forløbet af med at skrive. Du skal lære at genkende et argument og de dele, det består af. Når du skal skrive en argumenterende artikel, har du nemlig brug for at kunne finde argumenter i andres tekster, lige som du kan få brug for selv at skrue slagkraftige argumenter sammen i din artikel. Undervejs i forløbet opbygger vi dele af din argumenterende artikel – bl.a. skal du (lære at) skrive en redegørelse og en diskussion.

Materiale
www.Skriveportalen.dk 
HF-stilesættet fra august, 2011, om Argumentation
Skriftlig dansk i HF, Anders Østergaard, Systime, 2009
“Tal og Skriv” Hauer og Munk, Systime 2005

NB! Klassen skal forud for lektion 1 have læst “argumentation” på Skriveportalen

Hent forløbet med lektionsoversigt her