Home > Private: Lærerinfo > Forløb 2

Print Friendly, PDF & Email

Forløb 2

Den introducerende artikel

At fortælle i litteratur og journalistik

Forløbets indhold

Dette forløb handler om at fortælle i litteratur og journalistik. Målet med forløbet er at stifte bekendtskab med fortællertyper i litteraturen og fortælleformer i journalistik. I forløbet laver vi forskellige skriveopgaver, som alle knytter an til og kan bruges i en introducerende artikel om forskellige måder at fortælle på i litteratur og journalistik, som vi afslutningsvist skal skrive i forløbet.

Materiale
HF-stilesættet fra maj, 2011, om Fortælleren
Herman Bang: Pernille
http://aiu.dk/mediehandbogen/
www.skriveportalen.dk
Skriftlig dansk i HF, Anders Østergaard, Systime, 2009

Til lektion 1 læses:
Stefan Iversen/Henrik Skov Nielsen: Jegfortælling – (tekst 1, hæfte 1)
Robert Zola Christensen: Den alvidende fortæller(tekst 2, hæfte 1)

Notér undervejs, hvad de karakteristiske træk ved henholdsvis jeg-fortælleren og den alvidende fortæller er.

Hent forløbet med lektionsoversigt her