Home > Private: Lærerinfo > Skriv på tværs

Print Friendly, PDF & Email

Skriv på tværs

Introduktion til ny skriftlighed – eller hvordan vi arbejder med skriftlighed i alle fag

Opgaverne her er enten tværfaglige opgaver eller skriveopgaver til fag, der ikke traditionelt bruger skrivning som redskab i læringsprocesser. Vi er mest vant til at lære at skrive og bruge skrivningen i dansk og måske samfundsfag og historie.

Tanken med at arbejde med skriftlighed i alle fag og på tværs af fagene er, at hele fagrækken i hf kan være med til at udvikle dine skrivekompetencer. Vi bliver jo bedre til at skrive ved at skrive, og mange lærer det faglige stof bedre ved at skrive.

Den nye måde at bruge skrivning i fagene på kræver, at kursisten vænner sig til, at skriftlige produkter ikke nødvendigvis skal rettes af en lærer, men er en del af læringsprocessen.

Fordele for kursisten

Der er mange fordele ved at arbejde med skrivning og udviklingen af skrivekompetencer i alle fag. For det første lærer kursisten at arbejde bevidst med fagenes sprog; altså det sprog som er karakteristisk for det enkelte fag.

For det andet lærer kursisten at bruge fagene i samspil med hinanden, hvilket ikke alene gør hende mere vidende, men det giver også bonus til eksamen!

Endelig giver den tværfaglige skrivning mulighed for at lave ”kombi-afleveringer”, som i sidste instans betyder færre afleveringer for kursisten!