5. Idiot!

Hvad træner du?

I denne øvelse skal du se på, hvilken betydning filmiske virkemidler har for modtagerens oplevelse af medieteksten.

 Hvad gør du?

Læs om dogmefilmskonceptet på nettet.

Se uddraget af Lars von Tries dogmefilm Idioterne  med særlig henblik på brugen af de filmiske virkemidler.
 

Læg særlig mærke til lyd, lys og kamerabevægelser.

Hvad har du lært?

Diskuter med din sidemand, hvilken betydning denne brug af de filmiske virkemidler har for modtageren af filmen. Overvej hvorfor man ikke længere laver dogmefilm i samme omfang.