Home > Virkemidler

Print Friendly, PDF & Email

Virkemidler

Når du læser en tekst, vil der sikkert være nogle ting, der springer dig i øjnene, noget der undrer dig eller noget, du lægger særligt mærke til. Det er forfatterens eller afsenderens måde at få din opmærksomhed drejet i en bestemt retning. Hvis det er en film, kan det være et stykke sørgmodigt musik, i en novelle kan det være en særlig brug af billedsprog og i en debattekst kan det være et særligt værdiladet ordvalg. Det vil være det, der peger på noget andet, nemlig fortolkningen.
Forfatteren eller afsenderen har på denne måde foretaget nogle valg for at tydeliggøre sit budskab. Din opgave, som læser, er at afkode de valg; altså afkode virkemidlerne.

Nedenfor kan du finde hjælp til at finde sproglige, litterære, argumentatoriske og filmiske virkemidler.