Home > Private: Virkemidler > Argumentatoriske virkemidler

Print Friendly, PDF & Email

Argumentatoriske virkemidler

Argumentatoriske virkemidler findes i tekster, der formidler en holdning til et bestemt emne. Det kan være debattekster, taler, kronikker mm. Afsenderen kan benytte sig af forskellige virkemidler for at tydeliggøre sin holdning og et evt. budskab. Ofte er de sproglige virkemidler med til skabe en bestemt argumentationsmåde. Der kan derfor være et overlap mellem de sproglige og de argumentatoriske virkemidler.

De argumentatoriske virkemidler er fx

– konsekvent brug af styrkemarkører, rygdækning og gendrivelse – eller en konsekvent udeladelse af en eller flere af disse elementer

– valg af en dominerende appelform

– brug af særlige argumentationskneb (generaliseringskneb, idolkneb, ordvalgskneb mm. Se ressourcearket Flere argumentationsmåder. Hent som pdf

 

Argumentationskneb er, når afsenderen vælger at bruge forskellige mere eller mindre fine tricks som supplement eller erstatning for reel argumentation. Argumentationsknebene benyttes især, når afsenderens hensigt er at overtale modtageren (eller at stille sig selv i et godt lys.) Vi ser ofte argumentationskneb i reklamer og jævnligt i politisk retorik.