Home > Private: Virkemidler > Sproglige virkemidler

Print Friendly, PDF & Email

Sproglige virkemidler

Sproglige virkemidler findes i alle typer tekster (noveller, digte, taler, artikler, fagtekster mm.)
Forfatteren foretager nogle sproglige valg, så teksten fremstår på en bestemt måde. Det kan f.eks. være billedsprog, gentagelser, et bevidst valg af stileje eller sætningskonstruktion. Særligt i taler og debattekster kan de sproglige valg understøtte budskabet i teksterne.
De sproglige valg, en forfatter kan foretage er f.eks.
• ordvalg,
• valg af stilleje
• valg at sætningskonstruktion
• valg af billedsprog
• valg af argumentationsmåder
• valg af appelform
• valg af gentagelsesform